КОНТАКТИ

dimitar@cineboom.bg – администратор

blagoi@cineboom.bg – администратор

books@cineboom.bg – администратор раздел книги

www.cineboom.bg е бил и продължава да бъде медиен партньор на всички малки и големи фестивали, събития, проекти и др. За медийни партньорства, моля свържете се с нас на посочените електронни пощи.